Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farní kostel sv. Jakuba Staršího v Drahanovicích

    Jak praví farní kronika, datuje se vznik samostatné farnosti v Drahanovicích na rok 1341 a první písemná zmínka o drahanovické farnosti je z roku 1349. Sama farnost je však mnohem starší. Předchůdcem farního kostela byla hradní kaple, která se během doby přestavěla do dnešní podoby. 

   Kněžiště kostela i jeho klenba je dosud v původním stavu - celé z kamene. Během doby byla přistavěna loď chrámová a boční kaple. Tím nabyl kostel v půdorysu podobu kříže. Severně od kostela je vestavěna do ohradní zdi někdejšího hřbitova štíhlá hranolovitá věž campanilla (zvonice), ve které jsou umístěny tři zvony 500, 250 a 100 kg. Celý kostel má ráz starobylosti a je považován za jeden z nejstarších kostelů na Moravě. 

   Na vnější zdi kněžiště jsou umístěny dnes již značně poškozené náhrobní desky, které náleží Ludmile a Marii Anně dcerám Bohuše z Kokor a náhrobní deska Jana Drahanovského ze Stvolové. Roku 1604 si kostel zvolil jako pohřební místo vedle své manželky Anny z Popovic majitel panství Vratislav Bernard ze Stvolové. 

   Hlavní oltář s výjevy ze života sv. Jakuba Staršího byl upraven do dnešní podoby v 80. letech 19. století a s ním i celý interiér kostela. Na bočních stěnách kněžiště jsou umístěny sochy sv. Cyrila a Metoděje. 

   V bočních kaplích jsou protějškové zděné oltáře z poloviny 18. století se sloupovým retabulem (oltářní nástavec). Na oltáři v kapli sv. Anny je obraz sv. rodiny s rodiči P. Marie, patrně z počátku 19. století (přemalby) a původní štukové figury sv. Kateřiny a sv. Barbory u paty sloupů, v nádstavci sv. Františka s Assisi. Na oltáři protější kaple obraz Krista na Kříži od Bedřicha Sylvy Tarouccy z roku 1848, u paty sloupůpůvodní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandera, v nádstavci glorifikace P. Marie. K dílu téhož neznámého mistra naleží rovněž dřevořezba Kristova křtu na víku kamenné křtitelnice. V zaskleném výklenku je umístěna pozdně gotická socha madony s dítětem z roku 1507 - Panny Marie hromičné.