Jdi na obsah Jdi na menu
 

Prosíme všechny, kterým není lhostejné dědictví otců, aby přispěli darem na opravu farního kostela v Drahanovicích, která je ve fázi plánování a bez darů nebude možné v dnešní době opravu naplánovat ani zahájit.
 
 
Děkujeme za Vaši jednorázovou či opakovanou finanční pomoc na opravu farního kostela zaslanou na účet:     
        
u České spořitelny
 
4 023 147 329 / 0800
 
Variabilní symbol: 200910
 
Konstantní symbol: 0558

  

Pokud nezůstanete anonymní a sdělíte nám jméno i adresu, popř. název organizace a IČ, zašleme Vám na konci kalendářního roku potvrzení o daru pro uplatnění odpočtu z daně (jak u zaměstnavatele, tak pro Finanční úřad).
 
Odpočet z daní pro fyzické osoby: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
 
Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně.
 
 
Poslední velká oprava kostela byla provedena téměř před sedmdesáti lety.
 
V současné době krovy střechy kostela a varhany jsou v havarijním stavu a bez provedení nákladné opravy v řádech několika milionů korun českých bude osud této kulturní památky pravděpodobně do několika let zcela zpečetěn.
 
Popis havarijního stavu:
 
Krov kostela v Drahanovicích
 
 
1)    krovová konstrukce vykazuje aktivní hloubkové napadení dřevokazným hmyzem
     ( kombinovaně tesaříkovití + červotoč), o čemž svědčí čerstvé požerky zjištěné při  orientační prohlídce (pozednice, krátčata, krokve)
 
2)    současně je konstrukce napadena dřevokaznými houbami, přičemž, jak bylo při orientační prohlídce zjištěno, je důsledkem tohoto napadení destrukce krovu (spoj úžlabních krokvi v nároží na levé nosné zdi)
 
Varhany kostela 
    
         Varany jsou téměř destruktivně napadeny dřevokazným hmyzem – červotočem.
 
     Vzduchové hospodářství včetně měchu je značně napadeno červotočem. Měch samotný má zničené stabilizační vedení i kůži. Vzdušnice a dřevěné píšťaly jsou taktéž značně napadeny červotočem, což v současném stavu způsobilo aktuální nefunkčnost varhan. Píšťalový fond je nevalné kvality, převládají převážně zinkové píšťaly.
   
         Možná řešení:
1. Po likvidaci červotoče a následné impregnaci - zrestaurování celého nástroje. Přibližná cena je cca 2,5 mil. Kč, což je cenově srovnatelné s postavením nových.
 
2. Postavení nového nástroje, což by zajistilo spolehlivost, záruky a lepší zvuk varhan.
 
3. Zrestaurování pouze skříně (možnost i korpusu hracího stolu a píšťalového prospektu). Vnitřní část varhan demontovat, zrestaurovanou skříň posunout částečně dozadu, což by případně znamenalo větší prostor pro sbor.
4. Varianta 3 + osadit skříň digitálními varhanami. Znamenalo by to buď nový hrací stůl nebo do stávajícího instalovat nové ovládací prvky, klaviaturu, elektroniku a prázdnou varhanní skříň osadit novým cínovým píšťalovým prospektem a reproduktory.
 
     Veškeré možnosti záleží na posouzení Ústavu památkové péče, Diecézního organologa a samozřejmě na množství finančních prostředků určených k rekonstrukci varhan.
 

Náhledy fotografií ze složky Krovy

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář